WWW.BROMFIETS.TOERTOCHTEN.NL

                         

 

Ieder land heeft zo zijn eigen regels en wetten.

Ook voor het besturen van een bromfiets.

In veel landen zijn de regels nogal afwijkend van de regels in ons land.

Met dank aan de ANWB, heb ik hier van verschillende landen, de voor de bromfiets geldende wetten en regels geplaatst:

BELGIE

Verkeersregels bromfiets

 • In België wordt een snorfiets een 'bromfiets klasse A' (maximumsnelheid 25 km/h) genoemd en een bromfiets een 'bromfiets klasse B' (maximumsnelheid 45 km/h).

Aanhanger

 • Achter een brom- of snorfiets mag een aanhangertje gekoppeld worden van maximaal 75 cm breed.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snorfietsen hiervan gebruikmaken.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h mogen bromfietsen zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden.
 • Op wegen waar sneller dan 50 km/h gereden mag worden, moeten bromfietsen het fietspad gebruiken indien dit aanwezig is.

Helm

 • Voor zowel brom- als snorfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor brom- en snorfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat) mits de bestuurder 18 jaar of ouder is.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

DUITSLAND

Verkeersregels bromfiets

 • In Duitsland wordt een snorfiets een '(Leicht)Mofa' genoemd en een bromfiets een 'Moped' of 'Kleinkraftrad'.
 • De minimumleeftijd voor het berijden van een Moped is 16 jaar en van een Mofa 15 jaar.
 • De maximumsnelheid van een Moped is 45 km/h en van een Mofa 25 km/h.

Aanhanger

 • Aan een bromfiets mag een aanhanger worden gekoppeld.

Fietspad   ------

Snorfiets

 • Snorfietsen mogen binnen de bebouwde kom alleen op een fietspad rijden als het ronde blauwe bord 'Fietspad' is voorzien van een onderbord met de afbeelding van een snorfiets. Zij mogen echter ook op de rijbaan rijden.
 • Buiten de bebouwde kom mag altijd van het fietspad gebruik worden gemaakt. Wanneer de snorfiets met de pedalen wordt voortbewogen, is dit zelfs verplicht.

Bromfietsen

 • Bromfietsen mogen alleen van de rijbaan gebruikmaken, tenzij anders wordt aangegeven.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht, ook voor snorfietsers.

Passagiers

 • Het vervoeren van passagiers is alleen toegestaan als er een handgreep en voetsteunen aanwezig zijn en het verkeer niet wordt belemmerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Het is verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

ENGELAND

Verkeersregels bromfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. Het vermogen van de aandrijfmotor daarvan mag maximaal 50 cm³ zijn en de maximumsnelheid is 50 km/h. Mopeds mogen echter niet op auto(snel)wegen rijden.
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

 • Het is verboden om met bromfietsen op fietspaden te rijden.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bromfietsers en hun passagiers.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

FRANKRIJK

Verkeersregels bromfiets

 • In Frankrijk bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Bromfietsen mogen een aanhanger trekken waarvan het maximale gewicht, inclusief lading, niet meer mag zijn dan de helft van het leeggewicht van de bromfiets.

Fietspad

 • Het is voor bromfietsers verboden gebruik te maken van fietsstroken en fietspaden, tenzij uit borden anders blijkt.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • De helm moet voorzien zijn van reflecterende strepen, die zichtbaar moeten zijn vanuit alle richtingen. Deze eis geldt ook voor buitenlanders. Reflecterende stickers zijn onder meer verkrijgbaar bij topworld.nl en kosten circa € 3.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat), mits er ook voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Bromfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Buiten de bebouwde kom mogen (brom)fietsers het voetpad gebruiken, mits zij voetgangers niet hinderen.

ITALIE

Verkeersregels bromfiets

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

 • Snor- en bromfietsen mogen gebruikmaken van fietspaden.

Helm

 • Voor zowel snor- als bromfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om passagiers te vervoeren als de bestuurder 18 jaar of ouder is en de snor- of bromfiets daarvoor volgens het kentekenbewijs geschikt is.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 4 jaar is niet toegestaan.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Voor snor- en bromfietsen is een achteruitkijkspiegel verplicht.

Oostenrijk

Verkeersregels bromfiets

 • In Oostenrijk wordt een bromfiets een 'Motorfahrrad' genoemd. Er is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een Motorfahrrad mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger aan de bromfiets te koppelen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht op bromfietsen.

Fietspad

 • Het is voor bromfietsen verboden op fietspaden te rijden.

Naast elkaar rijden

 • Bromfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Passagiers

 • Als u een passagier wilt vervoeren, moet de bromfiets uitgerust zijn met voetsteunen en een eigen zadel of een buddyseat.
 • Kinderen jonger zijn dan 8 jaar moeten in een daarvoor geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • U mag uw bromfiets alleen op het trottoir plaatsen als dit minimaal 2,50 m breed is.

SPANJE

Verkeersregels bromfiets

 • In Spanje bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is overdag bij goed zicht toegestaan.
 • Het gewicht mag niet meer dan de helft van dat van het trekkende voertuig bedragen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de bromfiets vervoeren. Het kind moet dan echter een goed passende helm dragen.
 • Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen bromfietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.

ZWITSERLAND

Verkeersregels bromfiets

 • In Zwitserland wordt een bromfiets een Kleinmotorrad en een snorfiets een Motorfahrrad genoemd.
 • Een Kleinmotorrad mag niet sneller kunnen dan 45 km/h; hiervoor gelden de verkeersregels voor motoren.
 • Een Motorfahrrad mag niet sneller kunnen dan 30 km/h; hiervoor gelden de verkeersregels voor fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger met één as aan een snor- of bromfiets te koppelen.
 • De aanhanger mag 1 m lang en (inclusief lading) 1,20 m hoog zijn.
 • De lengte inclusief aanhanger mag 2,50 m zijn, gemeten vanaf de naaf van het achterwiel.
 • De lading mag 0,50 m uitsteken naar achteren.
 • Het totale gewicht met lading mag niet meer bedragen dan 80 kg.

Fietspad

 • Fietsers en snorfietsers moeten gebruikmaken van een fietspad of fietsstrook.
 • Bromfietsers moeten gebruikmaken van de rijbaan.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht op snor- en bromfietsen.

Passagiers

 • Personen ouder dan 16 jaar mogen een kind meevoeren, mits het in een kinderzitje zit en de beentjes voldoende worden beschermd.

Verlichting

 • Vanaf 1 januari 2014 is het voor snor- en bromfietsers verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

Bijzonderheden

 • Het is verboden om tussen voertuigen door te slalommen.