WWW.BROMFIETS.TOERTOCHTEN.NL

                         

 

Ieder land heeft zo zijn eigen regels en wetten.

Ook voor het besturen van een bromfiets.

In veel landen zijn de regels nogal afwijkend van de regels in ons land.

Met dank aan de ANWB, heb ik hier van verschillende landen, de voor de bromfiets geldende wetten en regels geplaatst:

Belgie

Verkeersregels bromfiets

 • In België wordt een snorfiets een 'bromfiets klasse A' (maximumsnelheid 25 km/h) genoemd en een bromfiets een 'bromfiets klasse B' (maximumsnelheid 45 km/h).

Aanhanger

 • Achter een brom- of snorfiets mag een aanhangertje gekoppeld worden van maximaal 75 cm breed.

Fietspad

 • Wanneer er een fietspad aanwezig is, moeten ook snorfietsen hiervan gebruikmaken.
 • Op wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h mogen bromfietsen zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden.
 • Op wegen waar sneller dan 50 km/h gereden mag worden, moeten bromfietsen het fietspad gebruiken indien dit aanwezig is.

Helm

 • Voor zowel brom- als snorfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor brom- en snorfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers

 • Op een brom- of snorfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat) mits de bestuurder 18 jaar of ouder is.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.
Denemarken

Verkeersregels bromfiets

 • De Deense stor knallert (grote bromfiets, ook wel knallert 45 genoemd) kan qua toegestane maximumsnelheid van 45 km/h worden vergeleken met de Nederlandse bromfiets, maar hiervoor gelden dezelfde verkeersregels als voor motoren. Deze bromfiets mag echter niet op auto(snel)wegen rijden.
 • De Deense lille knallert (kleine bromfiets, ook wel knallert 30 genoemd) kan qua toegestane maximumsnelheid van 30 km/h worden vergeleken met de Nederlandse snorfiets; voor de kleine bromfiets gelden dezelfde verkeersregels als voor een fiets.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurders van alle soorten bromfietsen. Let op: Dus ook snorfietsers moeten in Denemarken een helm dragen.

Verlichting

 • Alle bromfietsen moeten in Denemarken ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is verboden om op de snor- en bromfiets een passagier mee te nemen.

Aanhanger

 • Aan een stor knallert mag een aanhanger worden gekoppeld, aan een lille knallert niet.
Duitsland

Verkeersregels bromfiets

 • In Duitsland wordt een snorfiets een '(Leicht)Mofa' genoemd en een bromfiets een 'Moped' of 'Kleinkraftrad'.
 • De minimumleeftijd voor het berijden van een Moped is 16 jaar en van een Mofa 15 jaar.
 • De maximumsnelheid van een Moped is 45 km/h en van een Mofa 25 km/h.

Aanhanger

 • Aan een bromfiets mag een aanhanger worden gekoppeld.

Fietspad   ------

Snorfiets

 • Snorfietsen mogen binnen de bebouwde kom alleen op een fietspad rijden als het ronde blauwe bord 'Fietspad' is voorzien van een onderbord met de afbeelding van een snorfiets. Zij mogen echter ook op de rijbaan rijden.
 • Buiten de bebouwde kom mag altijd van het fietspad gebruik worden gemaakt. Wanneer de snorfiets met de pedalen wordt voortbewogen, is dit zelfs verplicht.

Bromfietsen

 • Bromfietsen mogen alleen van de rijbaan gebruikmaken, tenzij anders wordt aangegeven.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht, ook voor snorfietsers.

Passagiers

 • Het vervoeren van passagiers is alleen toegestaan als er een handgreep en voetsteunen aanwezig zijn en het verkeer niet wordt belemmerd.
 • Kinderen die jonger zijn dan 7 jaar, mogen alleen in een kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Het is verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.
Engeland

Verkeersregels bromfiets

 • Een brommer wordt in Groot-Brittannië en Noord-Ierland een moped genoemd. Het vermogen van de aandrijfmotor daarvan mag maximaal 50 cm³ zijn en de maximumsnelheid is 50 km/h. Mopeds mogen echter niet op auto(snel)wegen rijden.
 • Voor een moped die met pedalen kan worden voortbewogen, gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

 • Het is verboden om met bromfietsen op fietspaden te rijden.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bromfietsers en hun passagiers.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats die is voorzien van voetsteunen.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.
Frankrijk

Verkeersregels bromfiets

 • In Frankrijk bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Bromfietsen mogen een aanhanger trekken waarvan het maximale gewicht, inclusief lading, niet meer mag zijn dan de helft van het leeggewicht van de bromfiets.

Fietspad

 • Het is voor bromfietsers verboden gebruik te maken van fietsstroken en fietspaden, tenzij uit borden anders blijkt.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • De helm moet voorzien zijn van reflecterende strepen, die zichtbaar moeten zijn vanuit alle richtingen. Deze eis geldt ook voor buitenlanders. Reflecterende stickers zijn onder meer verkrijgbaar bij topworld.nl en kosten circa € 3.

Naast elkaar rijden

 • Het is voor bromfietsers verboden naast elkaar te rijden.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat), mits er ook voetsteunen aanwezig zijn.
 • Kinderen jonger dan 5 jaar moeten in een kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Bromfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Buiten de bebouwde kom mogen (brom)fietsers het voetpad gebruiken, mits zij voetgangers niet hinderen.
Italie

Verkeersregels bromfiets

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan een aanhanger aan een bromfiets te koppelen.

Fietspad

 • Snor- en bromfietsen mogen gebruikmaken van fietspaden.

Helm

 • Voor zowel snor- als bromfietsers is het dragen van een helm verplicht.

Passagiers

 • Het is toegestaan om passagiers te vervoeren als de bestuurder 18 jaar of ouder is en de snor- of bromfiets daarvoor volgens het kentekenbewijs geschikt is.
 • Het vervoeren van een kind jonger dan 4 jaar is niet toegestaan.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Voor snor- en bromfietsen is een achteruitkijkspiegel verplicht.
Kroatie

Verkeersregels bromfiets

 • In Kroatië bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om passagiers te vervoeren die jonger zijn dan 12 jaar.
 • Het is verboden passagiers te vervoeren die onder invloed zijn van drugs of medicijnen of een hoger alcoholgehalte in het bloed hebben dan 0,5 promille.
Luxemburg

Verkeersregels bromfiets

 • In Luxemburg bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets (cyclomoteur) mag niet sneller kunnen rijden dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Het voeren van dimlicht overdag is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.

Passagier

 • Je mag 1 passagier op een bromfiets meenemen, mits daarvoor een geschikte zitplaats en voetsteunen aanwezig zijn.
 • Je mag alleen kinderen op de bromfiets vervoeren die minstens 8 jaar zijn en hun voeten op de voetsteunen kunnen laten rusten.
 • Het is echter toegestaan om een kind onder de 8 jaar op de bromfiets te vervoeren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het kind moet in een kinderzitje zitten.
  • De bestuurder van de bromfiets moet minimaal 18 jaar zijn.
  • De wielen moeten zo zijn afgeschermd dat de voeten niet tussen de spaken kunnen komen.

Aanhanger

 • Een aanhanger is toegestaan achter een bromfiets.
Oostenrijk

Verkeersregels bromfiets

 • In Oostenrijk wordt een bromfiets een 'Motorfahrrad' genoemd. Er is geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een Motorfahrrad mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Het is toegestaan om een aanhanger aan de bromfiets te koppelen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht op bromfietsen.

Fietspad

 • Het is voor bromfietsen verboden op fietspaden te rijden.

Naast elkaar rijden

 • Bromfietsers mogen niet naast elkaar rijden.

Passagiers

 • Als u een passagier wilt vervoeren, moet de bromfiets uitgerust zijn met voetsteunen en een eigen zadel of een buddyseat.
 • Kinderen jonger zijn dan 8 jaar moeten in een daarvoor geschikt kinderzitje worden vervoerd.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • U mag uw bromfiets alleen op het trottoir plaatsen als dit minimaal 2,50 m breed is.
Polen

Verkeersregels bromfiets

 • In Polen bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Op een motor mag een passagier worden vervoerd.
 • Als je een kind van 7 jaar of jonger als passagier op je motor vervoert, mag je niet sneller rijden dan 40 km/h. 

Naast elkaar rijden

 • Het is verboden om naast elkaar te rijden.
Portugal

Verkeersregels bromfiets

 • In Portugal bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Passagiers

 • Het is toegestaan om een passagier te vervoeren.
 • Het is verboden kinderen onder de 7 jaar op een bromfiets te vervoeren.

Aanhanger

 • Je mag met een bromfiets een aanhanger trekken.

Naast elkaar rijden

 • Naast elkaar rijden is verboden.
Spanje

Verkeersregels bromfiets

 • In Spanje bestaat geen aparte definitie van een snorfiets; deze valt onder de bromfietsen.
 • Een bromfiets mag niet sneller kunnen dan 45 km/h.

Aanhanger

 • Het meevoeren van een aanhanger is overdag bij goed zicht toegestaan.
 • Het gewicht mag niet meer dan de helft van dat van het trekkende voertuig bedragen.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Passagiers

 • Het is niet toegestaan om een persoon jonger dan 12 jaar op een bromfiets te vervoeren.
 • Alleen ouders, voogden of door hen gemachtigde volwassenen mogen kinderen van 7 tot en met 11 jaar op de bromfiets vervoeren. Het kind moet dan echter een goed passende helm dragen.
 • Bestuurders jonger dan 18 jaar mogen geen passagiers vervoeren.

Verlichting

 • Brom- en snorfietsen moeten ook overdag dimlicht voeren.

Bijzonderheden

 • Op wegen buiten de bebouwde kom mogen bromfietsers bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.
Zweden

Verkeersregels brom- en snorfietsen

 • In Zweden wordt een bromfiets een moped klass I genoemd en een snorfiets een moped klass II.
 • Bromfietsen klasse I mogen niet sneller kunnen dan 45 km/h en hebben hun eigen verkeersregels.
 • Bromfietsen klasse II mogen niet sneller kunnen dan 25 km/h en hiervoor gelden de verkeersregels voor fietsen, tenzij uit verkeersborden anders blijkt. Voor de Nederlandse snorfiets gelden de regels voor bromfietsen klasse II.
 • Oudere bromfietsen die zijn gebouwd voor 17 juni 2003 en die een constructiesnelheid hebben van 30 km/h, worden als bromfiets klasse II beschouwd.

Helm

 • Het dragen van een goedgekeurde bromfietshelm is verplicht voor bestuurders van bromfietsen klasse I en II en hun passagiers. 

Verlichting

 • Bromfietsen van klasse I en II moeten ook overdag dimlicht voeren. 

Passagiers

 • Op een bromfiets klasse I mag je 1 passagier meenemen, op voorwaarde dat daarvoor een geschikte zitplaats aanwezig is en die zitplaats op het kentekenbewijs is geregistreerd.
 • Op een bromfiets klasse II mag je een passagier meenemen op voorwaarde dat er een geschikte zitplaats aanwezig is.
 • Een kind jonger dan 10 jaar mag alleen worden meegenomen als de bestuurder minstens 15 jaar is. Er mogen twee kinderen jonger dan 6 jaar worden meegenomen als de bestuurder minstens 18 jaar is.
 • Passagiers die jonger zijn dan 7 jaar, mogen in plaats van een bromfietshelm een alternatieve passende hoofdbescherming dragen, zoals een fiets- of skihelm.

Plaats op de weg

 • Bromfietsen klasse I mogen niet op het fietspad rijden, tenzij met een verkeersbord anders wordt aangegeven.
 • Bromfietsen klasse II moeten op het fietspad rijden, tenzij met een verkeersbord (ej moped, niet voor bromfietsen) anders wordt aangegeven.
 • Bromfietsen klasse II mogen gebruikmaken van een busbaan als die zich aan de rechterkant van de weg bevindt.
 • Bromfietsen klasse II mogen bij het naar links afslaan niet voorsorteren. Zij moeten rechts blijven rijden tot de overzijde van de kruisende weg en daar linksaf gaan als dit zonder gevaar kan.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger te koppelen aan een bromfiets klasse I.
Zwitserland

Verkeersregels bromfiets

 • In Zwitserland wordt een bromfiets een Kleinmotorrad en een snorfiets een Motorfahrrad genoemd.
 • Een Kleinmotorrad mag niet sneller kunnen dan 45 km/h; hiervoor gelden de verkeersregels voor motoren.
 • Een Motorfahrrad mag niet sneller kunnen dan 30 km/h; hiervoor gelden de verkeersregels voor fietsen.

Aanhanger

 • Het is toegestaan een aanhanger met één as aan een snor- of bromfiets te koppelen.
 • De aanhanger mag 1 m lang en (inclusief lading) 1,20 m hoog zijn.
 • De lengte inclusief aanhanger mag 2,50 m zijn, gemeten vanaf de naaf van het achterwiel.
 • De lading mag 0,50 m uitsteken naar achteren.
 • Het totale gewicht met lading mag niet meer bedragen dan 80 kg.

Fietspad

 • Fietsers en snorfietsers moeten gebruikmaken van een fietspad of fietsstrook.
 • Bromfietsers moeten gebruikmaken van de rijbaan.

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht op snor- en bromfietsen.

Passagiers

 • Personen ouder dan 16 jaar mogen een kind meevoeren, mits het in een kinderzitje zit en de beentjes voldoende worden beschermd.

Verlichting

 • Vanaf 1 januari 2014 is het voor snor- en bromfietsers verplicht om ook overdag dimlicht te voeren.

Bijzonderheden

 • Het is verboden om tussen voertuigen door te slalommen.